เลือกหน้า

เพื่อการทำความเข้าใจภาพรวมดิจิทัล รวมถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดของแบรนด์ผ่านรายงาน Digital 2023 Global Overview Report จาก We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่จากอเมริการ่วมมือกับหลากหลายองค์กรจัดทำรายงานดิจิทัลประจำปีค่ะ ซึ่งในปี 2023 นี้ได้มีรายงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ทาง Unicorn House ได้สรุปประเด็นน่าสนใจจากรายงานมาฝากผู้อ่านทุกท่านดังนี้

1.การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก

ยอดรวมอัตราผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกล่าสุดในปี 2023 อยู่ที่ 5.16 พันล้านคน ซึ่งถือเป็นการเติบโตต่อปีที่ต่ำกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ช้ากว่าการเติบโตในช่วงปี 2010 อย่างเห็นได้ชัดค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงแต่แนวโน้มในปัจจุบันก็แสดงให้เห็นว่าอาจมีประชากรเกือบ 2 ใน 3 ของโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายในสิ้นปี 2566

2.เวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกลดลง

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลดระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตลง 20 นาที หรือ 6 ชั่วโมง 37 นาทีต่อวัน โดยลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 7 ชั่วโมง ซึ่งตัวเลขที่ลดลงในปี 2022 นี้กลับไปใกล้เคียงกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2019 หรือปีก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 นั่นเอง ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าตัวเลขที่ลดลงนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ Covid-19 ที่คลี่คลายลง ทั้งนี้ในประเทศไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 6 นาที ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกค่ะ

3.การใช้ Social Media และความชื่นชอบของ Social Media Platform 

คนไทยใช้เวลากับ Social Media ต่อวันอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 44 นาที ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้งานทั่วโลกที่อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 31 นาทีค่ะ โดยแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งาน (Active User) สูงที่สุดทั่วโลกยังคงเป็น Facebook , YouTube, Whatsapp และ Instagram ตามลำดับ โดย TikTok ยังคงตามมาเป็นอันดับที่ 6 

แต่ถ้าหากมาดูในส่วนของ Time spent ในแต่ละแพลตฟอร์ม เราจะพบว่าแพลตฟอร์มที่ถูกใช้เวลามากที่สุดคือ TikTok ตามมาเป็น YouTube,Facebook และ Whatsapp Messenger ตามลำดับค่ะ

โดย insight ที่น่าสนใจในแง่ของความชื่นชอบ Social Media เมื่อเปรียบเทียบตามอายุและเพศ เราจะพบว่า Instagram ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับผู้ใช้ในวัย 16-24 ปี แม้ว่าเราจะทราบกันดีว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มมาแรงที่ผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีผู้ใช้เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี กล่าวว่าตัวเองชื่นชอบ TikTok เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสามในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงมีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ใช้งานที่ชื่นชอบ Instagram ค่ะ 

และอีกข้อมูลที่น่าสนใจคือในเพศชายอายุระหว่าง 16-24 ปี ยังคงชื่นชอบ Facebook (10.5%)มากกว่า TikTok (7.7%) แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ใช้งาน Social Media นั้นมีความทับซ้อนกันสูงมากในแต่ละแพลตฟอร์มค่ะ โดยไม่มีแพลตฟอร์มไหนมีผู้ใช้ที่เป็น Unique User เกิน 1% อย่างเช่น 82.5% ของผู้ที่ใช้งานบน TikTok ยังคงเลือกใช้ Facebook และ 80.5% ยังคงเลือกใช้ Instagram ค่ะ ดังนั้นหากมองในแง่ของการทำการตลาด การเลือกใช้ Social Media หลักในการสื่อสารเพียง 1-2 ช่องทางก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการได้ค่ะ

4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์มือถือยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้คนใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งในอินโดนีเซีย ไทย อินเดีย และจีน มีผู้ใช้งานผ่านมือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้เวลามากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมดค่ะ แต่ทั้งนี้ยังพบว่าผู้ที่ใช้ PC , laptops และ tablet ยังคงมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในวัยทำงาน

โดยสัดส่วนการใช้งานในประเทศไทยพบว่าคนไทยมักเลือกใช้มือถืออยู่ที่ 62.8% มากกว่าการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ที่ 37.2% ค่ะ

5.การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์

ในช่วงก่อนสถานการณ์ Covid-19 ผู้คนมักเลือกช้อปปิ้งออนไลน์ในสินค้าประเภท แฟชั่น ความงาม และอิเล็กทรอนิกส์ เพียงเท่านั้น แต่มักไม่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และประเภท FMCG  อย่างในปัจจุบันค่ะ 

และในภาพรวมของการช้อปปิ้งออนไลน์พบว่ามีผู้คนหันมาใช้ Ecommerce เพิ่มสูงมากขึ้นตั้งแต่หลังสถานการณ์ Covid-19 โดยในปี 2023 ยังคงเติบโตขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2022 ค่ะ  โดยการใช้จ่ายบน Ecommerce มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับการบริโภคทั้งหมดอยู่ที่ 17.1 % เท่านั้น ดังนั้นแม้ว่าเทรนด์ของพฤติกรรมการบริโภคโดยรวมผู้คนมีแนวโน้มหันมาใช้จ่ายบน Ecommerce มากขึ้น แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะยังคงใช้จ่ายแบบผสมผสานทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันค่ะ

โดย Insight ที่น่าสนใจคือประเทศไทยมีผู้คนเลือกซื้อของออนไลน์เป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อเทียบเป็นรายสัปดาห์ค่ะ อีกทั้งยังพบว่าประเทศไทยยังติดอันดับ 2 ของโลกสำหรับการจับจ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย 

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนเลือกใช้จ่ายบนออนไลน์มากที่สุดคือ ค่าจัดส่งฟรี คูปองหรือส่วนลด รีวิวจากลูกค้า นโยบายการคืนสินค้า และความง่ายในการชำระสินค้า ตามลำดับค่ะ

6.งบประมาณที่ถูกใช้บนโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ต่อมาเรามาดูข้อมูลด้านการทำโฆษณาออนไลน์กันบ้างค่ะ จากกราฟด้านบนเราจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ถูกใช้ในการทำโฆษณาออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปีล่าสุดกระโดดเพิ่มขึ้น 15.2 % 

ตัวเลขการใช้จ่ายโฆษณาบน Social Media ทั่วโลกก็พบว่าเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ โดยเพิ่มกว่าสองเท่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของCovid-19 ซึ่งในภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการทำโฆษณาบน Social Media สูง

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับสรุปรายงานที่ได้นำมาฝากในวันนี้ ในโลกดิจิทัลจะมีเทรนด์ต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไปอยู่เสมอๆ ทั้งในแง่ของการเติบโต พฤติกรรมการใช้งาน รวมถึงการจับจ่ายบนโลกออนไลน์ แม้ดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนที่ว่านี้อาจดูคาดเดาได้ยากแต่ถ้าเรามองทะลุ Data ต่างๆเข้าไปแล้ว จะมองเห็นถึงเหตุผลต่างๆที่ซ่อนอยู่ค่ะ ดังนั้นการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเรา ประกอบกับการวิเคราะห์อย่างรอบด้านจะสามารถช่วยแบรนด์ให้บรรลุเป้าหมายแน่นอน

สามารถอ่าน Report เต็มๆ ได้ที่ :  wearesocial

ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆ กดติดตาม เพจ Unicorn House ไว้ตอนนี้เลย !🦄✨
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องวางแผนธุรกิจได้ที่ 
💚 LINE : @unicornhouse (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้า)
หรือคลิกลิงค์นี้  ☞  https://bit.ly/3aheB3G
📞 Tel : 02-077-0323
🌐 https://unicornhouse.me/