เลือกหน้า

LINE Official Account มีดียังไง?

  • ให้คุณติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ปิดการขายง่ายๆ ด้วย LINE Chat
  • รองรับธุรกิจหลากหลาย ไม่แบ่งแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็ก
  • ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายจากเดิม
  • แพ็กเกจราคาไม่แรง
  • ป้องกันลูกค้าบล็อกได้สูง ทำให้ลูกค้าอยู่กับเรานาน
  • สร้างฐานลูกค้าได้หลากหลาย และกว้างมากขึ้น
  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดเพื่อสร้างยอดขาย
  • เก็บข้อมูลได้ละเอียดกว่าเดิม สร้างฐานลูกค้าเพิ่ม เพื่อส่งต่อให่ฝ่ายขาย

อย่าเสียเวลาทำการตลาดที่ไม่ได้ผลอีกเลย เริ่มต้นเลยวันนี้!